Jerzy Milewski, TW “Franciszek”

Poniżej zamieszczamy tekst wywiadu, jakiego w 1992 roku udzieliła Expressowi Wieczornemu Irena Lasota na temat zagranicznej działalności tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa Jerzego Milewskiego (nieżyjącego obecnie), w 1992 r. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy (Red.)

Źródło: TW “Franciszek” w Komitecie “S” w Brukseli. Za: Tajemnica Biura Brukselskiego. Z Ireną Lasotą rozmawia Aleksandra Zawłocka, Kulisy, Express Wieczorny z dnia 31 lipca 1992 roku. […]

Zbigniew Romaszewski: A Life in Human Rights

Zbigniew Romaszewski: A Life in Human Rights (MS Word) by Eric Chenoweth
Published in Sarmatian Review, no. 415, April 2015 (PDF).

Dances with Dictators: General Jaruzelski’s Revisionists

The following article appeared in the journal World Affairs in its September-October 2014 issue.

Twenty-five years ago, breakthrough elections were held in Poland that led, within three months, to the downfall of that country’s communist regime. The events helped to spark the Velvet Revolutions that spread, within the next six months, to Budapest, Prague, Bratislava, Berlin, […]

By |September 1st, 2014|Communism, Eastern Europe, Eric Chenoweth, Poland, Solidarity|

AFL-CIO Support for Solidarity

AFL-CIO  Support for Solidarity: Political, Moral, Financial by Eric Chenoweth

Click here to download the full article (.doc)

By |December 19th, 2011|Committee in Support of Solidarity, Eric Chenoweth, Poland, Solidarity|