The Missing Commemoration of 1980 — and 1989

by Eric Chenoweth (PDF Version)

On the 30th anniversary of the 1989 “velvet revolutions” that resulted in the downfall of communist regimes in the Soviet bloc countries of Central and Eastern Europe, there was  little reflection on the most important social and political movement that helped to bring about this […]

By |November 22nd, 2019|Committee in Support of Solidarity, Communism, Eric Chenoweth, Poland, Solidarity|

Jerzy Milewski, TW “Franciszek”

Poniżej zamieszczamy tekst wywiadu, jakiego w 1992 roku udzieliła Expressowi Wieczornemu Irena Lasota na temat zagranicznej działalności tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa Jerzego Milewskiego (nieżyjącego obecnie), w 1992 r. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy (Red.)

Źródło: TW “Franciszek” w Komitecie “S” w Brukseli. Za: Tajemnica Biura Brukselskiego. Z Ireną Lasotą rozmawia Aleksandra Zawłocka, Kulisy, Express Wieczorny z dnia 31 lipca 1992 roku. […]

Zbigniew Romaszewski: A Life in Human Rights

Zbigniew Romaszewski: A Life in Human Rights (MS Word) by Eric Chenoweth
Published in Sarmatian Review, no. 415, April 2015 (PDF).

AFL-CIO Support for Solidarity

AFL-CIO  Support for Solidarity: Political, Moral, Financial by Eric Chenoweth

Click here to download the full article (.doc)

By |December 19th, 2011|Committee in Support of Solidarity, Eric Chenoweth, Poland, Solidarity|