Jerzy Milewski, TW “Franciszek”

Poniżej zamieszczamy tekst wywiadu, jakiego w 1992 roku udzieliła Expressowi Wieczornemu Irena Lasota na temat zagranicznej działalności tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa Jerzego Milewskiego (nieżyjącego obecnie), w 1992 r. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy (Red.)

Źródło: TW “Franciszek” w Komitecie “S” w Brukseli. Za: Tajemnica Biura Brukselskiego. Z Ireną Lasotą rozmawia Aleksandra Zawłocka, Kulisy, Express Wieczorny z dnia 31 lipca 1992 roku. […]

Zbigniew Romaszewski: A Life in Human Rights

Zbigniew Romaszewski: A Life in Human Rights (MS Word) by Eric Chenoweth
Published in Sarmatian Review, no. 415, April 2015 (PDF).

AFL-CIO Support for Solidarity

AFL-CIO  Support for Solidarity: Political, Moral, Financial by Eric Chenoweth

Click here to download the full article (.doc)

By |December 19th, 2011|Committee in Support of Solidarity, Eric Chenoweth, Poland, Solidarity|